Historia

Historia powstania Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej

Pomysł na to, aby utworzyć Akademię Piłkarską powstał już w 2013 roku. Na początku listopada 2013 r. z inicjatywy burmistrza Zbąszynka odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów piłkarskich z gminy Zbąszynek. Nowy klub zrzeszałby obecne drużyny piłkarskie, a głównym celem byłoby ujednolicenie szkolenia zawodników, obniżenie kosztów funkcjonowania klubów oraz ułatwienie przepływu zawodników pomiędzy drużynami w ramach jednego klubu.

spotkaniezap2013

Przedstawiciele klubów mieli przedstawić ten pomysł w swoich organizacjach, a następnie podjąć decyzję o przyłączeniu się do tej inicjatywy lub całkowitej rezygnacji. Propozycje zmian zostały skonsultowane z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, który był pozytywnie nastawiony do tego pomysłu.

Wraz z początkiem 2014 roku kluby piłkarskie podjęły decyzje. Do Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej chiały przyłączyć się Syrena Zbąszynek, Olimp Kręcko i UKS Junior Zbąszynek. Sokół Dąbrówka Wlkp. zrezygnował ze wstąpienia do ZAP-u. Takie decyzje pozwoliły na to, aby przygotować zebranie założycielskie i utworzyć nowe stowarzyszenie.

28 lutego 2014 r. w Pubie Gol w Zbąszynku odbyło się zebranie założycielskie ZAP. W zebraniu wzięły udział 32 osoby. Przyjęto uchwały o powołaniu Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej, przyjęciu statutu, wyborze komitetu założycielskiego, wyborze Zarządu i wyborze Komisji Rewizyjnej. Zebranie podsumował burmistrz Zbąszynka, który życzył nowym władzom skutecznej pracy na rzecz Akademii i zadeklarował, że w budżecie gminy Zbąszynek są zapisane środki finansowe na rozpoczęcie działalności stowarzyszenia w drugim półroczu 2014 r. Marcin Minta, przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za przybycie, życzył realizacji celów statutowych, a klubom, które zdecydowały się przyłączyć podziękował za dojrzałość i zrozumienie idei Akademii.

Dwa tygodnie później, 12 marca 2014 r. nowy zarząd odbył pierwsze spotkanie, na którym określił funkcje pełnione przez poszczególne osoby. Prezesem został Sławomir Jóźwiak, wiceprezesem Andrzej Marciniak, a sekretarzem Bartosz Pawłowski. Od tamtego czasu zarząd regularnie się spotyka i omawia kwestie związane z działalnością Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej.

21 maja 2014 roku Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu sekcji piłkarskiej z UKS Junior Zbąszynek, a 10 czerwca przyjął sekcje piłkarskie z Syreny Zbąszynek i Olimpu Kręcko. Kluby musiały podjąć stosowne uchwały o przekazaniu tychże sekcji do ZAP. Obecnie całe stowarzyszenie pracuje, by w nowym sezonie 2014/2015 wystartowały wszystkie drużyny, w niezmienionej formie: ZAP Syrena Zbąszynek w klasie okręgowej, ZAP Olimp Kręcko w B-klasie oraz ZAP Junior w kategoriach młodzieżowej.

Sezon piłkarski rozpoczął się w sierpniu 2014 r. Najszybciej na boisko wybiegli seniorzy ZAP I, ówcześnie grający w klasie okręgowej i ZAP II, ówcześnie grający w B-klasie. We wrześniu wystartowały rozgrywki młodzieżowe: juniorzy starsi, trampkarze, młodziki, orliki i żaki. W tym samym czasie treningi rozpoczęły przedszkolaki, czyli najmłodsza grupa młodzieżowa ZAP. We wszystkich kategoriach i drużynach trenowało blisko 150 osób.

Sezon 2014/2015 był szczęśliwy dla pierwszej drużyny Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej, która zajęła drugie miejsce w klasie okręgowej i tym samym awansowała do Lubuskiej IV ligi. Drugi zespół ZAP zajął ósme miejsce w B-klasie, juniorzy starsi zajęli czwarte miejsce, a trampkarze pierwsze miejsce. Młodzikom się nie powiodło i zajęli ostatnie miejsce. Żaki i orliki zajmowały czołowe miejsca w turniejach ligowych. Można uznać, że pierwszy sezon działalności Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej był udany.